farnost církve římskokatolické Kostelní Lhota f.ř.k.

Identifikace

ID31: 300009
ID32: 300009
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

farnost církve římskokatolické Kostelní Lhota f.ř.k.

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1785-1825), Kostelní Lhota 1, matrika narozených
Matrika (1823-1847), Kostelní Lhota 2, matrika narozených
Matrika (1823-1859), Kostelní Lhota 3, matrika narozených
Matrika (1823-1874), Kostelní Lhota 13, matrika narozených
Matrika (1823-1919), Kostelní Lhota 15, matrika narozených
Matrika (1848-1891), Kostelní Lhota 10, matrika narozených
Matrika (1874-1908), Kostelní Lhota 14, matrika narozených
Matrika (1785-1822), Kostelní Lhota 4, matrika oddaných
Matrika (1823-1874), Kostelní Lhota 5, matrika oddaných
Matrika (1823-1892), Kostelní Lhota 11, matrika oddaných
Matrika (1785-1822), Kostelní Lhota 6, matrika zemřelých
Matrika (1823-1873), Kostelní Lhota 7, matrika zemřelých
Matrika (1823-1908), Kostelní Lhota 12, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1735-1853), Kostelní Lhota 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1834), Kostelní Lhota 8, index k matrice
Index k matrice narozených (1853-1914), Kostelní Lhota 16, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1853-1949), Kostelní Lhota 18, index k matrice
Index k matrice oddaných (1853-1949), Kostelní Lhota 17, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!