katastrální území Křenice u Prahy

Identifikace

KODKU: 675814
ID31: 29888
ID32: 29888
GPS: JTSK (Y, X): 726113, 1051620
S-42 (Y, X): 3476377.233, 5544495.970
UTM (Y, X): 476263.2773, 5542138.0500
Šířka/Délka: 50° 1' 51.8590681300", 14° 40' 6.8801940960"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

katastrální území Křenice u Prahy

Nadřazená místa

obec Křenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!