katastrální území Hlaváčova Lhota

Identifikace

KODKU: 770477
ID31: 29111
ID32: 29111
GPS: JTSK (Y, X): 706434, 1054151
S-42 (Y, X): 3496220.205, 5544517.286
UTM (Y, X): 496098.1704, 5542159.3580
Šířka/Délka: 50° 1' 54.2065344600", 14° 56' 43.8731416800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HLAVÁČOVA LHOTA v r. 1869-1950 osada obce Třebovle v okr. Kolín, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

katastrální území Hlaváčkova Lhota
katastrální území Hlaváčova Lhota
katastrální území Hlavní Lhota
katastrální území Lhota
katastrální území Lhotka

Nadřazená místa

obec Třebovle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1824-1840), Kouřim 19, matrika narozených
Matrika narozených (1836-1850), Kouřim 20, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1864), Kouřim 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1745-1784), Kouřim 23, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!