katastrální území Kořenice

Identifikace

KODKU: 669725
ID31: 29042
ID32: 29042
GPS: JTSK (Y, X): 693319, 1061962
S-42 (Y, X): 3510232.302, 5538457.757
UTM (Y, X): 510104.5615, 5536102.2960
Šířka/Délka: 49° 58' 37.8254419000", 15° 8' 27.3349990800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

katastrální území Kořenice

Nadřazená místa

obec Kořenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!