městský obvod/část Komárov

Identifikace

ICZUJ: 555355
KODMC: 81302
ID31: 21524
ID32: 21524
GPS: JTSK (Y, X): 492308, 1090867
S-42 (Y, X): 3713339.062, 5535677.906
UTM (Y, X): 713128.6222, 5533323.5540
Šířka/Délka: 49° 54' 51.3183166400", 17° 58' 7.7526606730"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOMÁROV v r. 1869-1970 obec v okr. Opava, od 1.2.1970 část obce Opava v okr. Opava (součást městské části Komárov)

Alternativní názvy

městský obvod/část Komárov

Nadřazená místa

obec Opava

Podřazená místa

část obce Komárov
katastrální území Komárov u Opavy

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!