část obce Kunčice

Identifikace

ICZUJ: 546046
KODCOB: 414026
ID31: 21374
ID32: 21374
GPS: JTSK (Y, X): 470560, 1105470
S-42 (Y, X): 4304880.916, 5522325.988
UTM (Y, X): 304837.8637, 5519986.9260
Šířka/Délka: 49° 48' 2.0552458090", 18° 17' 16.2837787600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kunčice

Nadřazená místa

obec Ostrava
městský obvod/část Polnisch Ostrau
městský obvod/část Polská Ostrava
městský obvod/část Slezská Ostrava

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1908-1918), Mladá Boleslav 78, matrika oddaných
Matrika (1901-1917), Boseň 25, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!