část obce Zálužné

= 12.04.2001 () -

Identifikace

ICZUJ: 511021
KODCOB: 106828
ID31: 21364
ID32: 21364
GPS: JTSK (Y, X): 511522, 1099327
S-42 (Y, X): 3695367.020, 5524805.994
UTM (Y, X): 695163.8956, 5522456.0730
Šířka/Délka: 49° 49' 21.9135894400", 17° 42' 48.2712004800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁLUŽNÉ v r. 1869 pod názvem Moradorf osada obce Nové Těchanovice v okr. Opava, v r. 1880-1930 osada obce Nové Těchanovice v okr. Opava, v r. 1950 osada obce Nové Těchanovice v okr. Vítkov, v r. 1961-1975 část obce Nové Těchanovice v okr. Opava, 1.7.1975-11.4.2001 se jako část obce neuvádí, od 12.4.2001 část obce Vítkov v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Moradorf
část obce Zálužné

Nadřazená místa

obec Vítkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!