část obce Prostřední Dvůr

Identifikace

ICZUJ: 511021
KODCOB: 183075
ID31: 21362
ID32: 21362
GPS: JTSK (Y, X): 506519, 1103947
S-42 (Y, X): 3700926.432, 5520867.337
UTM (Y, X): 700721.0431, 5518519.0190
Šířka/Délka: 49° 47' 7.9833671650", 17° 47' 18.7498124100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PROSTŘEDNÍ DVŮR v r. 1869-1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890-1900 osada obce Vitkov Horní Ves v okr. Opava, v r. 1910 osada obce Vítkov Horní Ves v okr. Opava, v r. 1921-1930 osada obce Vítkov v okr. Opava, v r. 1950 osada obce Vítkov v okr. Vítkov, od r. 1961 část obce Vítkov v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Prostřední Dvůr

Nadřazená místa

obec Vítkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!