část obce Podhradí

Identifikace

ICZUJ: 511021
KODCOB: 183059
ID31: 21361
ID32: 21361
GPS: JTSK (Y, X): 507915, 1101866
S-42 (Y, X): 3699273.057, 5522752.024
UTM (Y, X): 699068.3418, 5520402.9380
Šířka/Délka: 49° 48' 10.8929722000", 17° 45' 59.6677653600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PODHRADÍ v r. 1869 pod názvem Nieder-Wiegstein osada obce Lhotka v okr. Opava, v r. 1880-1900 pod názvem Dolní Vikštein osada obce Lhotka v okr. Opava, v r. 1910-1930 pod názvem Dolní Vikštejn osada obce Lhotka v okr. Opava, v r. 1950 osada obce Lhotka v okr. Vítkov, od r. 1961 část obce Vítkov v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Dolní Vikštein
část obce Dolní Vikštejn
část obce Nieder-Wiegstein
část obce Podhradí

Nadřazená místa

obec Vítkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!