část obce Nové Těchanovice

Identifikace

ICZUJ: 511021
KODCOB: 106810
ID31: 21360
ID32: 21360
GPS: JTSK (Y, X): 511580, 1101093
S-42 (Y, X): 3695537.174, 5523046.404
UTM (Y, X): 695333.9803, 5520697.1990
Šířka/Délka: 49° 48' 24.8266373200", 17° 42' 53.5887128300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÉ TĚCHANOVICE v r. 1869-1930 obec v okr. Opava, v r. 1950 obec v okr. Vítkov, v r. 1961-1975 obec v okr. Opava, od 1.7.1975 část obce Vítkov v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Nové Těchanovice

Nadřazená místa

obec Vítkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!