část obce Nové Lublice

Identifikace

ICZUJ: 512893
KODCOB: 106381
ID31: 21316
ID32: 21316
GPS: JTSK (Y, X): 513638, 1094658
S-42 (Y, X): 3692665.657, 5529165.372
UTM (Y, X): 692463.6334, 5526813.6760
Šířka/Délka: 49° 51' 45.9970121500", 17° 40' 41.0637930900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÉ LUBLICE v r. 1869-1930 obec v okr. Opava, v r. 1950 obec v okr. Vítkov, v r. 1961-1978 obec v okr. Opava, 1.1.1979-30.6.1990 část obce Budišov nad Budišovkou v okr. Opava, od 1.7.1990 obec v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Nové Lublice

Nadřazená místa

obec Nové Lublice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!