část obce Zadky

Identifikace

ICZUJ: 553158
KODCOB: 040835
ID31: 21315
ID32: 21315
GPS: JTSK (Y, X): 504159, 1083192
S-42 (Y, X): 3700590.955, 5541763.509
UTM (Y, X): 700385.7069, 5539406.6820
Šířka/Délka: 49° 58' 23.9114825800", 17° 47' 40.9466800200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZADKY v r. 1869 pod názvem Sadky osada obce Neplachowitz v okr. Opava, v r. 1880-1900 pod názvem Sádky osada obce Neplachovice v okr. Opava, v r. 1910 pod názvem Zádky osada obce Neplachovice v okr. Opava, v r. 1921-1950 osada obce Neplachovice v okr. Opava, v r. 1961-1990 část obce Holasovice v okr. Opava, od 1.9.1990 část obce Neplachovice v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Sadky / Sádky
část obce Zadky

Nadřazená místa

obec Neplachovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!