část obce Moravice

Identifikace

ICZUJ: 569097
KODCOB: 098604
ID31: 21313
ID32: 21313
GPS: JTSK (Y, X): 510678, 1095496
S-42 (Y, X): 3695710.386, 5528715.670
UTM (Y, X): 695507.1231, 5526364.1560
Šířka/Délka: 49° 51' 27.9103572800", 17° 43' 12.5239606000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MORAVICE v r. 1869-1930 obec v okr. Opava, v r. 1950 obec v okr. Vítkov, v r. 1961-1978 obec v okr. Opava, 1.1.1979-23.11.1990 část obce Melč v okr. Opava, od 24.11.1990 obec v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Moravice

Nadřazená místa

obec Moravice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!