část obce Chabičov

Identifikace

ICZUJ: 506753
KODCOB: 036498
ID31: 21264
ID32: 21264
GPS: JTSK (Y, X): 483402, 1093414
S-42 (Y, X): 4291454.501, 5533740.468
UTM (Y, X): 291416.8966, 5531396.7710
Šířka/Délka: 49° 53' 54.7811690100", 18° 5' 43.6233029000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHABIČOV v r. 1869-1910 obec v okr. Opava, v r. 1921-1969 osada obce Háj v okr. Opava, od 1.1.1970 část obce Háj ve Slezsku v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Chabičov

Nadřazená místa

obec Háj ve Slezsku

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!