část obce Čavisov

Identifikace

ICZUJ: 569119
KODCOB: 018759
ID31: 21253
ID32: 21253
GPS: JTSK (Y, X): 485132, 1100975
S-42 (Y, X): 4290097.975, 5526099.568
UTM (Y, X): 290060.9219, 5523758.9720
Šířka/Délka: 49° 49' 46.0886456300", 18° 4' 50.6476266600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČAVISOV v r. 1869 pod názvem Čebisóv obec v okr. Opava, v r. 1880 pod názvem Čevišov obec v okr. Opava, v r. 1890 pod názvem Čabýšov obec v okr. Opava, v r. 1900 pod názvem Čabýšov obec v okr. Bílovec, v r. 1910 pod názvem Čabyšov obec v okr. Bílovec, v r. 1921-1950 obec v okr. Bílovec, v r. 1961-1969 část obce Lhota-Čavisov v okr. Opava, 1.3.1969-30.4.1982 obec v okr. Opava, 1.5.1982-30.6.1990 část obce Velká Polom v okr. Opava, od 1.7.1990 obec v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Čabyšov / Čabýšov
část obce Čavisov
část obce Čebisóv
část obce Čevišov

Nadřazená místa

obec Čavisov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!