část obce Zlatníky

Identifikace

ICZUJ: 555410
KODCOB: 193232
ID31: 21226
ID32: 21226
GPS: JTSK (Y, X): 501977, 1086854
S-42 (Y, X): 3703228.202, 5538411.892
UTM (Y, X): 703021.8793, 5536056.4280
Šířka/Délka: 49° 56' 32.3589507300", 17° 49' 46.7767838800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Zlatníky

Nadřazená místa

obec Opava
městský obvod/část Zlatníky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!