část obce Dolní Václavov

Identifikace

ICZUJ: 597945
KODCOB: 176010
ID31: 20920
ID32: 20920
GPS: JTSK (Y, X): 534023, 1080206
S-42 (Y, X): 3670579.156, 5540874.177
UTM (Y, X): 670386.1276, 5538517.7170
Šířka/Délka: 49° 58' 28.7112175800", 17° 22' 34.8052574000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ VÁCLAVOV v r. 1869 pod názvem Nieder-Wildgrub obec v okr. Bruntál, v r. 1880 pod názvem Dolní Vildgrub obec v okr. Bruntál, v r. 1890 pod názvem Nieder-Wildgrub obec v okr. Bruntál, v r. 1900-1910 pod názvem Niederwildgrub obec v okr. Bruntál, v r. 1921-1930 pod názvem Dolní Velkruby obec v okr. Bruntál, od r. 1950 část obce Václavov u Bruntálu v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Dolní Václavov
část obce Dolní Velkruby
část obce Dolní Vildgrub
část obce Niederwildgrub / Nieder-Wildgrub

Nadřazená místa

obec Václavov u Bruntálu

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!