část obce Staré Město

Identifikace

ICZUJ: 551767
KODCOB: 013315
ID31: 20903
ID32: 20903
GPS: JTSK (Y, X): 529729, 1077392
S-42 (Y, X): 3674475.999, 5544219.346
UTM (Y, X): 674281.3845, 5541861.5230
Šířka/Délka: 50° 0' 12.8314033300", 17° 25' 55.6518232900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STARÉ MĚSTO v r. 1869-1880 obec v okr. Bruntál, v r. 1890-1910 pod názvem Altstadt obec v okr. Bruntál, v r. 1921-1966 obec v okr. Bruntál, 1.1.1967-23.11.1990 část obce Bruntál v okr. Bruntál, od 24.11.1990 obec v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Altstadt
část obce Staré Město

Nadřazená místa

obec Staré Město

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!