část obce Nová Véska

Identifikace

ICZUJ: 551767
KODCOB: 013323
ID31: 20902
ID32: 20902
GPS: JTSK (Y, X): 531235, 1076022
S-42 (Y, X): 3672805.381, 5545384.194
UTM (Y, X): 672611.4474, 5543025.8980
Šířka/Délka: 50° 0' 52.2481795400", 17° 24' 33.7193824800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VÉSKA v r. 1869 pod názvem Neudörfel obec v okr. Bruntál, v r. 1880 pod názvem Nová Ves obec v okr. Bruntál, v r. 1890-1910 pod názvem Neudörfel obec v okr. Bruntál, v r. 1921-1930 obec v okr. Bruntál, v r. 1950 pod názvem Malá Véska osada obce Staré Město v okr. Bruntál, v r. 1961-1966 část obce Staré Město v okr. Bruntál, 1.1.1967-23.11.1990 část obce Bruntál v okr. Bruntál, 24.11.1990-31.12.1992 se jako část obce neuvádí, od 1.1.1993 část obce Staré Město v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Malá Véska
část obce Neudörfel
část obce Nová Ves
část obce Nová Véska

Nadřazená místa

obec Staré Město

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!