část obce Stará Ves

Identifikace

ICZUJ: 551911
KODCOB: 153915
ID31: 20899
ID32: 20899
GPS: JTSK (Y, X): 544183, 1081019
S-42 (Y, X): 3660605.316, 5538757.942
UTM (Y, X): 660416.3482, 5536402.3460
Šířka/Délka: 49° 57' 30.2205109200", 17° 14' 11.4819532800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STARÁ VES v r. 1869-1950 obec v okr. Rýmařov, v r. 1961-1979 obec v okr. Bruntál, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Rýmařov v okr. Bruntál, od 24.11.1990 obec v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Stará Ves

Nadřazená místa

obec Stará Ves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!