část obce Slezské Rudoltice

Identifikace

ICZUJ: 597813
KODCOB: 150525
ID31: 20896
ID32: 20896
GPS: JTSK (Y, X): 509850, 1056566
S-42 (Y, X): 3691509.164, 5567443.367
UTM (Y, X): 691307.6188, 5565076.0850
Šířka/Délka: 50° 12' 24.8575287300", 17° 40' 51.9339088900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SLEZSKÉ RUDOLTICE v r. 1869-1930 viz Městys Rudoltice, Ves Rudoltice, v r. 1950 obec v okr. Krnov, od r. 1961 obec v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Slezské Rudoltice

Nadřazená místa

obec Slezské Rudoltice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!