část obce Janovice

Identifikace

ICZUJ: 597783
KODCOB: 144584
ID31: 20888
ID32: 20888
GPS: JTSK (Y, X): 543384, 1082348
S-42 (Y, X): 3661569.213, 5537542.583
UTM (Y, X): 661379.8523, 5535187.4820
Šířka/Délka: 49° 56' 49.9801059000", 17° 14' 57.9700036900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JANOVICE v r. 1869-1950 obec v okr. Rýmařov, v r. 1961-1966 obec v okr. Bruntál, od 1.1.1967 část obce Rýmařov v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Janovice

Nadřazená místa

obec Rýmařov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!