část obce Oborná

Identifikace

ICZUJ: 569577
KODCOB: 013234
ID31: 20874
ID32: 20874
GPS: JTSK (Y, X): 525108, 1077894
S-42 (Y, X): 3679124.838, 5544317.259
UTM (Y, X): 678928.3305, 5541959.3960
Šířka/Délka: 50° 0' 11.0408915900", 17° 29' 49.0403272000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OBORNÁ v r. 1869 pod názvem Spillendorf obec v okr. Bruntál, v r. 1880 pod názvem Špilendorf obec v okr. Bruntál, v r. 1890-1910 pod názvem Spillendorf obec v okr. Bruntál, v r. 1921-1930 pod názvem Špilendorf obec v okr. Bruntál, v r. 1950 obec v okr. Bruntál, v r. 1961-1991 část obce Bruntál v okr. Bruntál, od 1.1.1992 obec v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Oborná
část obce Spillendorf
část obce Špilendorf

Nadřazená místa

obec Oborná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!