část obce Norberčany

Identifikace

ICZUJ: 597686
KODCOB: 104779
ID31: 20868
ID32: 20868
GPS: JTSK (Y, X): 527092, 1105539
S-42 (Y, X): 3680720.527, 5516635.934
UTM (Y, X): 680523.3654, 5514289.3420
Šířka/Délka: 49° 45' 14.2356861300", 17° 30' 22.6107464000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NORBERČANY v r. 1869-1880 obec v okr. Šternberk, v r. 1890-1900 pod názvem Norberčany t. Norbertčany obec v okr. Šternberk, v r. 1910 pod názvem Norbertčany t. Norberčany obec v okr. Beroun, v r. 1921-1930 obec v okr. Moravský Beroun, v r. 1950-2004 obec v okr. Bruntál, od 1.1.2005 obec v okr. Olomouc

Alternativní názvy

část obce Norberčany
část obce Norbertčany

Nadřazená místa

obec Norberčany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!