část obce Žáry

Identifikace

ICZUJ: 597635
KODCOB: 093416
ID31: 20858
ID32: 20858
GPS: JTSK (Y, X): 519220, 1061738
S-42 (Y, X): 3682881.709, 5561103.593
UTM (Y, X): 682683.6751, 5558738.8950
Šířka/Délka: 50° 9' 9.6895070610", 17° 33' 26.3496376200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽÁRY v r. 1869 pod názvem Obršár osada obce Albrechtice Město v okr. Krnov, v r. 1880 pod názvem Obršár osada obce Albrechtice v okr. Krnov, v r. 1890 pod názvem Oberschaar osada obce Albrechtice v okr. Krnov, v r. 1900-1910 pod názvem Oberschaar osada obce Olbersdorf v okr. Krnov, v r. 1921-1950 osada obce Město Albrechtice v okr. Krnov, od r. 1961 část obce Město Albrechtice v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Oberschaar
část obce Obršár
část obce Žáry

Nadřazená místa

obec Město Albrechtice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!