část obce Opavice

Identifikace

ICZUJ: 597635
KODCOB: 083887
ID31: 20855
ID32: 20855
GPS: JTSK (Y, X): 515955, 1062330
S-42 (Y, X): 3686196.940, 5560937.628
UTM (Y, X): 685997.5566, 5558572.9970
Šířka/Délka: 50° 9' 0.6148339710", 17° 36' 12.8800624500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OPAVICE v r. 1869-1890 obec v okr. Krnov, v r. 1900-1910 pod názvem Tropplowitz obec v okr. Krnov, v r. 1921-1950 obec v okr. Krnov, v r. 1961-1979 část obce Linhartovy v okr. Bruntál, od 1.1.1980 část obce Město Albrechtice v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Opavice
část obce Tropplowitz

Nadřazená místa

obec Město Albrechtice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!