část obce Burkvíz

Identifikace

ICZUJ: 597635
KODCOB: 093378
ID31: 20849
ID32: 20849
GPS: JTSK (Y, X): 519014, 1063087
S-42 (Y, X): 3683260.114, 5559791.983
UTM (Y, X): 683061.9264, 5557427.8190
Šířka/Délka: 50° 8' 26.8623161000", 17° 33' 43.1242708500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BURKVÍZ v r. 1869 pod názvem Burgviz osada obce Opavice v okr. Krnov, v r. 1880 pod názvem Burgvíz osada obce Opavice v okr. Krnov, v r. 1890-1910 pod názvem Burgwiese obec v okr. Krnov, v r. 1921-1950 obec v okr. Krnov, od r. 1961 část obce Město Albrechtice v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Burgviz / Burgvíz
část obce Burgwiese
část obce Burkvíz

Nadřazená místa

obec Město Albrechtice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!