část obce Malá Štáhle

Identifikace

ICZUJ: 551902
KODCOB: 090352
ID31: 20848
ID32: 20848
GPS: JTSK (Y, X): 536762, 1082534
S-42 (Y, X): 3668162.182, 5538211.675
UTM (Y, X): 667970.1378, 5535856.3010
Šířka/Délka: 49° 57' 5.0759950760", 17° 20' 29.4307646600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALÁ ŠTÁHLE v r. 1869-1880 pod názvem Malá Stohla obec v okr. Rýmařov, v r. 1890 pod názvem Malé Stáhle t. Malá Štola obec v okr. Rýmařov, v r. 1900-1910 pod názvem Malé Štáhle t. Malá Štola obec v okr. Rýmařov, v r. 1921-1950 obec v okr. Rýmařov, v r. 1961-1979 obec v okr. Bruntál, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Rýmařov v okr. Bruntál, od 24.11.1990 obec v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Malá Stohla
část obce Malá Štáhle
část obce Malá Štola
část obce Malé Stáhle
část obce Malé Štáhle

Nadřazená místa

obec Malá Štáhle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!