část obce Krasov

Identifikace

ICZUJ: 597511
KODCOB: 074039
ID31: 20831
ID32: 20831
GPS: JTSK (Y, X): 520658, 1068408
S-42 (Y, X): 3682315.759, 5554301.472
UTM (Y, X): 682117.9549, 5551939.5430
Šířka/Délka: 50° 5' 30.3851068500", 17° 32' 46.1890530700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRASOV v r. 1869-1921 pod názvem Kronsdorf obec v okr. Krnov, v r. 1930-1950 obec v okr. Krnov, od r. 1961 obec v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Krasov
část obce Kronsdorf

Nadřazená místa

obec Krasov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!