část obce Karlovice

Identifikace

ICZUJ: 597481
KODCOB: 063380
ID31: 20829
ID32: 20829
GPS: JTSK (Y, X): 527666, 1066184
S-42 (Y, X): 3675077.009, 5555603.659
UTM (Y, X): 674882.1519, 5553241.2010
Šířka/Délka: 50° 6' 20.3171344500", 17° 26' 44.5067694900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KARLOVICE v r. 1869 pod názvem Alt-Karlsthal obec v okr. Bruntál, v r. 1880 pod názvem Starý Karlstál obec v okr. Bruntál, v r. 1890 pod názvem Alt-Karlsthal obec v okr. Bruntál, v r. 1900 pod názvem Altkarlsthal obec v okr. Bruntál, v r. 1910 pod názvem Karlsthal obec v okr. Bruntál, od r. 1921 obec v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Altkarlsthal / Alt-Karlsthal
část obce Karlovice
část obce Karlsthal
část obce Starý Karlstál

Nadřazená místa

obec Karlovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!