část obce Kněžpole

Identifikace

ICZUJ: 597457
KODCOB: 067113
ID31: 20824
ID32: 20824
GPS: JTSK (Y, X): 539929, 1092440
S-42 (Y, X): 3666297.310, 5527976.569
UTM (Y, X): 666106.0230, 5525625.3630
Šířka/Délka: 49° 51' 35.9547492300", 17° 18' 40.1248429900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KNĚŽPOLE v r. 1869-1880 pod názvem Knězpole obec v okr. Rýmařov, v r. 1890-1900 pod názvem Kněžípole obec v okr. Rýmařov, v r. 1910-1950 obec v okr. Rýmařov, v r. 1961-1979 obec v okr. Bruntál, od 1.1.1980 část obce Jiříkov v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Knězpole
část obce Kněžípole
část obce Kněžpole

Nadřazená místa

obec Jiříkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!