část obce Huzová

Identifikace

ICZUJ: 597414
KODCOB: 050105
ID31: 20818
ID32: 20818
GPS: JTSK (Y, X): 541307, 1096776
S-42 (Y, X): 3665489.072, 5523497.556
UTM (Y, X): 665298.1133, 5521148.1730
Šířka/Délka: 49° 49' 11.9069468400", 17° 17' 52.8198762000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HUZOVÁ v r. 1869 pod názvem Německá Husová obec v okr. Šternberk, v r. 1880-1910 pod názvem Německá Huzová obec v okr. Šternberk, v r. 1921-1930 pod názvem Německá Húzová obec v okr. Šternberk, v r. 1950 obec v okr. Rýmařov, v r. 1961-2004 obec v okr. Bruntál, od 1.1.2005 obec v okr. Olomouc

Alternativní názvy

část obce Huzová
část obce Německá Husová
část obce Německá Huzová / Německá Húzová

Nadřazená místa

obec Huzová

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!