část obce Heřmanovice

Identifikace

ICZUJ: 597325
KODCOB: 038725
ID31: 20797
ID32: 20797
GPS: JTSK (Y, X): 530128, 1056148
S-42 (Y, X): 3671340.223, 5565241.346
UTM (Y, X): 671146.8890, 5562874.9650
Šířka/Délka: 50° 11' 35.8811630700", 17° 23' 52.2075917500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HEŘMANOVICE v r. 1869-1880 pod názvem Hermanice obec v okr. Frývaldov, v r. 1890 pod názvem Herrmannstadt obec v okr. Frývaldov, v r. 1900-1910 pod názvem Hermannstadt obec v okr. Frývaldov, v r. 1921-1930 obec v okr. Frývaldov, v r. 1950 obec v okr. Krnov, od r. 1961 obec v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Hermanice
část obce Hermannstadt
část obce Herrmannstadt
část obce Heřmanovice

Nadřazená místa

obec Heřmanovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!