část obce Ostrá Hora

Identifikace

ICZUJ: 597201
KODCOB: 006637
ID31: 20779
ID32: 20779
GPS: JTSK (Y, X): 507088, 1053842
S-42 (Y, X): 3693897.403, 5570502.079
UTM (Y, X): 693694.8862, 5568133.5510
Šířka/Délka: 50° 14' 0.9436093040", 17° 42' 57.8519151700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSTRÁ HORA v r. 1869 pod názvem Schärfenberg osada obce Füllstein v okr. Krnov, v r. 1880 osada obce Fulštein v okr. Krnov, v r. 1890-1910 pod názvem Schärfenberg osada obce Füllstein v okr. Krnov, v r. 1921-1930 osada obce Fulštejn v okr. Krnov, v r. 1950 osada obce Bohušov v okr. Krnov, od r. 1961 část obce Bohušov v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Ostrá Hora
část obce Schärfenberg

Nadřazená místa

obec Bohušov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!