část obce Dolní Povelice

Identifikace

ICZUJ: 597201
KODCOB: 030023
ID31: 20777
ID32: 20777
GPS: JTSK (Y, X): 509631, 1053656
S-42 (Y, X): 3691350.781, 5570358.309
UTM (Y, X): 691149.3006, 5567989.8410
Šířka/Délka: 50° 13' 59.2781274700", 17° 40' 49.2384474500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ POVELICE v r. 1869 pod názvem Dolní Pavlovice obec v okr. Krnov, v r. 1880 obec v okr. Krnov, v r. 1890 pod názvem Nieder-Paulowitz obec v okr. Krnov, v r. 1900-1910 pod názvem Niederpaulowitz obec v okr. Krnov, v r. 1921-1950 obec v okr. Krnov, v r. 1961-1976 obec v okr. Bruntál, od 30.4.1976 část obce Bohušov v okr. Bruntál

Alternativní názvy

část obce Dolní Pavlovice
část obce Dolní Povelice
část obce Niederpaulowitz / Nieder-Paulowitz

Nadřazená místa

obec Bohušov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!