část obce Mlýn Malý (Bohdaneč)

Identifikace

ID31: 202745
ID32: 202745
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mlýn Malý (Bohdaneč)

Nadřazená místa

obec Bohdaneč

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika narozených
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!