část obce Mlejn Cymburk (Kutná Hora)

Identifikace

ID31: 202700
ID32: 202700
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mlejn Cymburk (Kutná Hora)

Nadřazená místa

obec Kutná Hora

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika narozených
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika oddaných
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!