část obce Hrad (Líchovy)

Identifikace

ID31: 202557
ID32: 202557
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hrad (Líchovy)
část obce na Hradě

Nadřazená místa

část obce Líchov
část obce Lichov
část obce Lichov
část obce Líchovy
část obce Lychov
část obce Zlíchov
část obce Zlíchov)

Podřazená místa

Prameny

matrika (1778-1784), M23 DUB / 04, matrika oddaných
matrika (1778-1784), M23 DUB / 04, matrika zemřelých
matrika (1778-1785), M23 DUB / 04, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!