část obce Nedrahovické Podhájí (Nedrahovice)

Identifikace

ID31: 202434
ID32: 202434
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nedrahovické Podhájí (Nedrahovice)
část obce Podhájí

Nadřazená místa

obec Nedrahovice

Podřazená místa

Prameny

matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
MATRIKY (1653-1690), M23 SDL / 01, matrika narozených
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1674-1674), M23 JES / 01, matrika narozených
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika narozených
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika narozených
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika narozených
matrika (1704-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1720-1732), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1724-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1727-1737), M23 JES / 05, matrika narozených
matrika (1727-1738), M23 JES / 05, matrika narozených
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika narozených
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika narozených
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika narozených
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika narozených
matrika (1766-1770), M23 JES / 07, matrika narozených
matrika (1771-1789), M23 JES / 08, matrika narozených
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 04, matrika narozených
matrika (1790-1811), M23 JES / 09, matrika narozených
matrika (1811-1819), M23 JES / 10, matrika narozených
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 05, matrika narozených
matrika (1819-1833), M23 JES / 11, matrika narozených
matrika (1834-1849), M23 JES / 12, matrika narozených
matrika (1841-1850), M23 CHL/ 06, matrika narozených
matrika (1850-1859), M23 CHL/ 07, matrika narozených
matrika (1850-1865), M23 JES / 13, matrika narozených
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
MATRIKY (1660-1690), M23 SDL / 01, matrika oddaných
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
matrika (1674-1674), M23 JES / 01, matrika oddaných
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika oddaných
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika oddaných
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika oddaných
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika oddaných
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika oddaných
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika oddaných
matrika (1727-1738), M23 JES / 05, matrika oddaných
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika oddaných
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika oddaných
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika oddaných
matrika (1771-1789), M23 JES / 08, matrika oddaných
matrika (1784-1811), M23 CHL/ 08, matrika oddaných
matrika (1790-1836), M23 JES / 14, matrika oddaných
matrika (1815-1841), M23 CHL/ 09, matrika oddaných
matrika (1837-1863), M23 JES / 15, matrika oddaných
matrika (1842-1859), M23 CHL/ 10, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
MATRIKY (1666-1690), M23 SDL / 01, matrika zemřelých
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
matrika (1673-1674), M23 JES / 01, matrika zemřelých
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika zemřelých
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika zemřelých
matrika (1698-1704), M23 JES / 03, matrika zemřelých
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika zemřelých
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika zemřelých
matrika (1706-1729), M23SED/ 03, matrika zemřelých
matrika (1727-1739), M23 JES / 05, matrika zemřelých
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika zemřelých
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika zemřelých
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika zemřelých
matrika (1771-1788), M23 JES / 08, matrika zemřelých
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 11, matrika zemřelých
matrika (1790-1823), M23 JES / 16, matrika zemřelých
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 12, matrika zemřelých
matrika (1824-1863), M23 JES / 17, matrika zemřelých
matrika (1842-1859), M23 CHL/ 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!