část obce Štítarský mlejn (Štítary)

Identifikace

ID31: 202359
ID32: 202359
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Štítarský mlejn (Štítary)

Nadřazená místa

část obce Ctitáry
část obce Ctitary
část obce Čtitary
část obce Čtítary
část obce Čtitáry
část obce Čtitary
část obce Štítary

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1694-1717), Kolín 4, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných zemřelých - O (1699-1718), Kolín 4, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1699-1719), Kolín 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!