část obce Bořec (neznámá)

Identifikace

ID31: 202354
ID32: 202354
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bořec (neznámá)

Nadřazená místa

okres Kolín

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1648-1666), Kolín 2, matrika narozených
Matrika oddaných (1648-1667), Kolín 2, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1648-1667), Kolín 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!