část obce Sedliště (samota, Chotýš, Vitice, Kotyška str. 1259)

Identifikace

ID31: 202349
ID32: 202349
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sedliště (samota, Chotýš, Vitice, Kotyška str. 1259)

Nadřazená místa

obec Vitice

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1861-1872), Vitice 23, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1887), Vitice 24, matrika narozených
Matrika narozených (1888-1903), Vitice 25, matrika narozených
Matrika oddaných (1667-1744), Kouřim 22, matrika oddaných
Matrika oddaných (1868-1890), Vitice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1872-1889), Vitice 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!