část obce Nouzov (samota, Dobré Pole, Vitice, Kotyška str. 914)

Identifikace

ID31: 202348
ID32: 202348
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nouzov (samota, Dobré Pole, Vitice, Kotyška str. 914)

Nadřazená místa

část obce Dobrápůl
část obce Dobré Pole
část obce Dobropůl
část obce Dobropůl
část obce Dobropůle

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1861-1872), Vitice 23, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1887), Vitice 24, matrika narozených
Matrika narozených (1888-1903), Vitice 25, matrika narozených
Matrika oddaných (1868-1890), Vitice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1872-1889), Vitice 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!