část obce Davídkov (mlýn, Zásmuky, Kotyška str. 186)

Identifikace

ID31: 202338
ID32: 202338
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Davídkov (mlýn, Zásmuky, Kotyška str. 186)
část obce Davidkovský mlýn
část obce Z Davidkovského mlejna

Nadřazená místa

obec Zásmuky

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1866-1895), Malotice 22, matrika narozených
Matrika oddaných (1872-1906), Malotice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1860-1893), Malotice 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1893-1909), Malotice 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!