část obce Chroustov (samota, Radim, Kotyška str. 475)

Identifikace

ID31: 202331
ID32: 202331
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chroustov (samota, Radim, Kotyška str. 475)

Nadřazená místa

obec Radim

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1677-1743), Plaňany 3, matrika narozených
Matrika narozených (1743-1778), Plaňany 4, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1792), Plaňany 12, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Matrika oddaných (1677-1758), Plaňany 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1758-1778), Plaňany 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1792), Plaňany 12, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1677-1747), Plaňany 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1747-1779), Plaňany 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1792), Plaňany 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!