část obce Kolín (Pražské Předměstí)

Identifikace

ID31: 202320
ID32: 202320
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kolín (Pražské Předměstí)

Nadřazená místa

obec Kolín

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1789-1799), Kolín 8, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1842), Kolín 15, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Matrika zemřelých (1789-1803), Kolín 42, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1785-1789), Kolín 7, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1785-1800), Kolín 32, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1799-1812), Kolín 9, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1803-1832), Kolín 43, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1842-1845), Kolín 16, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1845-1851), Kolín 17, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1851-1855), Kolín 18, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1855-1859), Kolín 19, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!