část obce Dolní Jelčany (osada, Drahobudice, Kotyška str. 504)

Identifikace

ID31: 202311
ID32: 202311
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dolní Jelčany (osada, Drahobudice, Kotyška str. 504)
část obce Jelčany

Nadřazená místa

obec Drahobudice

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1866-1878), Drahobudice 11, matrika narozených
Matrika narozených (1879-1897), Drahobudice 12, matrika narozených
Matrika oddaných (1844-1857), Drahobudice 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1857-1871), Drahobudice 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1872-1897), Drahobudice 13, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1763-1818), Drahobudice 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1819-1866), Drahobudice 10, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1867-1890), Drahobudice 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!