část obce Praha (Královské lázně)

Identifikace

ID31: 202308
ID32: 202308
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Praha (Královské lázně)

Nadřazená místa

obec Královské Vinohrady
obec Praga
obec Praha
obec Praha
obec Praha město s vlastním obecním řádem;
obec Týnka

Podřazená místa

Prameny

Matrika zemřelých (1890-1906), Český Brod 25, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!