část obce Tůmov (Český Brod, neznámá)

Identifikace

ID31: 202303
ID32: 202303
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Tůmov (Český Brod, neznámá)

Nadřazená místa

okres Kolín

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1896-1904), Český Brod 22, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!