část obce Kláštírek (blíže neurčeno)

Identifikace

ID31: 202275
ID32: 202275
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kláštírek (blíže neurčeno)

Nadřazená místa

okres Kolín

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1851-1864), Kouřim 21, matrika narozených
Matrika oddaných (1859-1921), Kouřim 41, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!